зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!
статии кастинги връзки мнения форум чат
Регистрациярегистрация Проектипроекти Фотографи...агенции... Модели...модели Търсенетърсене

Условия за ползване на сайта

Всеки потребител на modelbg.com може да се регистрира, като попълни регистрационната форма, в която оставя посоченият тип информация. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна.

Ако информацията която сте посочили не е правилна или не е вярна, с регистрацията си Вие заявявате, че сте напълно отговорен за нея.

Информацията която попълвате е само за наше ползване, като ние се задължаваме да не предаваме предоставената ни от Вас информация на трети лица.

С регистрацията си в modelbg.com вие доброволно се съгласявате с факта, че една част от предоставената от вас информация ще бъде видима за останалите потребители, при разглеждане на вашия профил.

Условия за използване

Като потребител на нашите услуги с Вашата регистрация се съгласявате, че:

 • Няма да използвате сайта modelbg.com с цел запознанства или чат с другите потребители. Сайта има за цел единствено да Ви помогне ако сте или желаете да станете модел. Моделите би следвало да го използват за връзка с агенции и фотографи и ако осъществяват контакт с други модели, то това да е с цел обмяна на опит по темата "модел".
 • Сте отговорен (отговорнa) за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на modelbg.com.
 • Ако някой от вас има договор с модна агенция, която по една или друга причина не е съгласна с участието ви при нас, вие изцяло носите отговорността за това.
 • Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия. Вие няма да насилвате и преследвате потребителите на нашата услуга.
 • Ще използвате услугите ни по начин, който отговаря на законите в нашата страна. Заявявате, че няма да поставяте във вашият профил, никакви адреси, телефони, имена, URL, e-mail адреси, сексуални референции или каквито и да били сексуални предложения към трета страна и че няма да изпращате снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали както и няма да изнасяте персонална информация.
 • Вие няма да се представяте за друго лице
 • Вие няма да се обвързвате с реклами или обяви, на останалите членове на modelbg.com, да купувате или продавате продукти/услуги чрез нашите услуги. Вие няма да изпращате spam, junk и e-mail на останалите членове.
 • Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
 • Вие няма да изпращате, каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.
 • Вие няма да се намесвате и разрушавате услугите предоставяни от modelbg.com или сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
 • Вие няма да изпращате пренасяте или дистрибутирате каквито и да били материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуер или хардуер. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.
 • Няма да преправяте заглавия, няма да обработвате каквато и да била част от modelbg.com без нашето изрично съгласие.
 • Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на modelbg.com. Ние не носим никаква отговорност за това как ще се развият вашите взаимоотношения извън сайта. Запазваме правото, но не и задължението да наблюдаваме комуникациите между вас и останалите членове.
 • Лица под 18 години могат да се регистрират на сайта единствено и задължително със знанието на родител. В противен случай ние не носим никаква отговорност за това как ще се развият вашите взаимоотношения извън сайта, ако това условие не е спазено.
 • Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности които възникват директно или не-директно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интелектуалната собственост или други права на трети страни.

Ние заявяваме че:

 • Всички изявления от Ваша страна са без наша подкрепа
 • Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която ние и вие помествате в нашият сайт
 • modelbg.com запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра. modelbg.com има правото, но не и задължението да премахва материали считани, че престтавляват форма на насилие срещу някои от членовете.
 • Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в modelbg.com, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази информация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна
 • Възможно е някои от членовете и не-членове на modelbg.com да превеждат някакви материали на сървъра и вие да бъдете намесени без ваше желание. Възможно е да се получи информация за вас чрез използването на сървъра и тя да се използва срещу вас. За това modelbg.com не е отговорен за използването на личната информация, която вие избирате да разкриете. Моля внимателно избирайте какъв тип информация поставяте на сървъра.

Връзки с трети страни

modelbg.com може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

Авторски права

Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на modelbg.com. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторско право.

Ограничение на отговорност

modelbg.com няма да е отговорен за случайни събития, последици или не-директни щети (вкл. Но не и ограничаващо вреди от загуба на информация, загуба на програми и др.). modelbg.com не е отговорен за всякакви топографски грешки.

Промени на сайта

Всички промени които извършваме ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото се да:

 • Променяме съдържанието и условията на това изявление, по всяко време без предупреждение
 • Да променяме съдържанието на сайта
 • Да премахваме линкове без предварително предупреждение
 • Да премахваме обяви на потребители след изтичане на определения срок или в случай, че считаме че предложената информация не отговаря на условията по-горе

за реклама | за сайта | за контакти | условия за ползване